Nhìn lại lịch sử: Vì sao 5/9 được chọn là ngày khai giảng?

Ngày 05/9/1945-chỉ ba ngày sau khi đọc bản 'Tuyên ngôn độc lập' khai sinh ra nước VNDCCH, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 'Thư gửi cho các học sinh' nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam

Ngày 05/9/1945 - chỉ ba ngày sau khi đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi cho các học sinh” nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Kể từ đó, ngày 5/9 trở thành ngày khai giảng năm học mới của giáo dục Việt Nam./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhin-lai-lich-su-vi-sao-59-duoc-chon-la-ngay-khai-giang/814675.vnp