Nhìn lại lần đầu tiên hiếp dâm được xử như tội ác chiến tranh

Mặc dù hiếp dâm đã được coi là tội ác chiến tranh từ năm 1919, nhưng phải gần 80 năm sau trường hợp đầu tiên mới bị xét xử tại tòa án quốc tế. Một bộ phim tài liệu về phiên tòa này đang được công chiếu.