Nhìn lại kinh tế Tp.HCM 9 tháng

    1 đăng lạiGốc

    9 tháng đầu năm 2007, kinh tế Tp.HCM đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=0dd407ed5ab9ca&page=category