Nhìn lại công tác cai nghiện năm 2022

    Từ những người bị cám dỗ bởi ma túy, nhiều học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy số 7 đã cai nghiện thành công và có một công việc ổn định nuôi sống bản thân.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/nhin-lai-cong-tac-cai-nghien-nam-2022-103318.htm