Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội

Những quả bom, mìn, đạn, pháo với sức hủy diệt lớn “dội” xuống đất nước ta được trưng bày tại Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 1

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đó là thành lập Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, nghiên cứu bản đồ các khu vực nghi ngờ ô nhiễm bom mìn ở nước ta... Cũng trong thời gian vừa qua, các đơn vị trong “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” (gọi tắt là Chương trình 504) đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng triển khai khảo sát, lập đề cương dự án rà phá bom mìn.

Hiện nay, Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam đã sắp khánh thành. Tại đây đã có nhà trưng bày các loại bom, mìn, đạn, pháo…qua các thời kỳ chiến tranh, tái hiện lại một thời đạn, bom dữ dội của dân tộc ta.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 2

Bom phát quang với sức hủy diệt lớn, phát quang nhanh mặt đất, dọn bãi cho trực thăng và bố trí trận địa pháo binh. Khối lượng của quả bom phát quang lên đến 6 tấn trong đó chứa khoảng 4 tấn thuốc nổ.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 3

Đạn pháo 175 với các kích thước lớn, nhỏ khác nhau.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 4

Thủy lôi bát giác, một loại vũ khí cực kì hiện đại của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Thủy lôi hoạt động theo nguyên lý nổ từ trường, âm thanh, đường kính lên tới 844cm, chứa khối lượng thuốc nổ lên tới hơn 500kg.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 5

Các loại bom, đuôi bom, đạn được trưng bày trong Trung tâm hành động bom, mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 6

Những quả bom thu hút khá nhiều người tham quan.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 7

Bom bi quả dứa với màu sắc bắt mắt, những quả bom này còn lưu lại tại các vùng ô nhiễm bom mìn rất nguy hiểm đặc biệt nếu rơi vào tay trẻ em hay người không biết nhiều về bom, mìn vì nó rất giống đồ chơi.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 8

Bom bi hình quả cam

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 9

Các loại bom bi đã qua các thời kỳ chiến tranh. Hiện nay chương trình 504 đã triển khai thực hiện, tổ chức nghiệm thu kết thúc dự án “điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 1

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 10

Các loại mìn sử dụng trong chiến tranh. Những quả mìn với sức công phá và tạo nổ lớn.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 11

Bom MK82

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 12

Những quả bom với sức hủy diệt, tàn phá lớn trên diện rộng.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 13

Các quả lựu đạn-một trong những vũ khí rất hay được dùng trong tác chiến.

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội - Ảnh 14

Thủy lôi K9

Vương Trần