Nhìn lại 20 năm chứng khoán Việt Nam

“Sau gần 20 năm, thị trường chứng khoán đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng phát triển, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ tiến trình cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định về quá trình phát triển của chứng khoán Việt Nam.

Nhìn lại 20 năm chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1

Từ lúc khởi phát đến nay, thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và các doanh nghiệp đã huy động được trên 2 triệu tỉ đồng để đưa vào sản xuất kinh doanh.

Trong đó giai đoạn 2011 đến nay, quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt hơn 1,4 triệu tỉ đồng, gấp 4,75 lần so với giai đoạn 2005-2010, đóng góp 23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đặc biệt, thị trường trái phiếu có tốc độ tăng trưởng bình quân 31%/năm và được đánh giá là có mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á và ASEAN+3..

Tính đến năm 2016 các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 380.000 tỉ đồng và quy mô vốn hóa của thị trường tính đến tháng 11.2016 đạt 1,79 triệu tỷ đồng, tương đương gần 43% GDP. Tính chung, giá trị thị trường chứng khoán đạt 65% GDP.

Đánh dấu 20 năm phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước, thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ và thống nhất trong hệ thống kinh tế thị trường tài chính quốc gia và đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn, chủ đạo của nền kinh tế, góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển nền kinh tế.

Bên cạnh đó, phát triển thị trường chứng khoán bền vững góp phần hoàn chỉnh nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nâng cao năng lực chất lượng các chủ thể tham gia thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường cần đảm bảo tính công khai minh bạch, trên các tiêu chuẩn và thông lệ, tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể tham gia thị trường chứng khoán đặc biệt quyền lợi nhà đầu tư đồng thời chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán.

Bắt đầu với 2 mã cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM, tới nay có hơn 1.000 công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên 2 sở giao dịch chứng khoán. Tổng giá trị vốn huy động qua TTCK tới nay ước đạt 2 triệu tỉ đồng đáp ứng 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trở thành kênh huy động vốn quan trọng với nền kinh tế.

Khánh Hòa