“Nhìn dưới bất cứ tiêu nào Việt Nam cũng đã tiến bộ vượt bậc”

    Gốc

    Hanoinet - Hãng tin chuyên phân tích các vấn đề kinh tế Bloomberg của Mỹ vừa có bài nhận xét rằng, sau khi gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đang có đà phát triển nhanh, vững chắc.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=27008