Nhiều vụ tai nạn thương tâm vì đi xe đạp Fixed Gear

Nạn nhân trong các vụ tai nạn vô cùng thương tâm khi sử dụng xe Fixed Gear phần lớn là trong độ tuổi thiếu niên.

Nở rộ trào lưu đi xe đạp Fixed Gear: Nhiều vụ tai nạn thương tâm

Lý Thùy

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/vietnamdaily-relax/nhieu-vu-tai-nan-thuong-tam-vi-di-xe-dap-fixed-gear-195234.html