Nhiều vụ cướp tiền từ người rút ATM

TT - TP.HCM - Trong những ngày qua tại TP.HCM xảy ra nhiều vụ cướp tiền của người rút tiền từ ATM. Những vụ cướp này đều xảy ra tại một điểm giao dịch.