Nhiều việc làm tình nghĩa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Để giúp các hộ nghèo bớt khó khăn trong dịp Tết, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận nguồn tạm ứng từ ngân sách tỉnh và khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn chuyển ngay tiền hỗ trợ tới các hộ nghèo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139858&sub=51&top=37