Nhiều ưu đãi cho CBCC về công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi luân chuyển, tăng cường về các xã thuộc 61 huyện nghèo, CBCC được nhà nước hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho thành viên gia đình đi cùng và trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/112487.cand