Nhiều tiện lợi từ vé giao thông công cộng điện tử

Hà Nội hiện đang áp dụng thí điểm thẻ vé liên thông đi xe buýt với hành khách đi lại bằng vé lượt, vé tháng một tuyến và vé tháng liên tuyến trên 14 tuyến buýt bằng hình thức sử dụng vé điện tử.

Sau ba tháng thí điểm dịch vụ ở các trạm kiểm soát đi xe buýt cho thấy hành khách đã quen với cách thức sử dụng thẻ vé điện tử và tỏ ra thích thú với loại hình dịch vụ mới này. Các nhân viên bán và kiểm soát vé cho rằng, từ khi sử dụng vé điện tử thông minh thì công việc trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng được TP. Hà Nội thí điểm là tiền đề tiến tới việc không sử dụng nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận chuyển công cộng. Từng bước hình thành thói quen cho hành khách trong việc sử dụng hệ thống thanh toán tự động và hạn chế sử dụng tiền mặt.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-tien-loi-tu-ve-giao-thong-cong-cong-dien-tu-223136.htm