Nhiều tiến bộ trong xử lý tình huống trên không

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Từ đầu năm đến nay, mặc dù trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp (mây mù và nắng nóng) không thuận lợi cho hoạt động bay, nhưng các đơn vị không quân đã có nhiều cố gắng trong lập kế hoạch và tổ chức bay huấn luyện...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.46562.qdnd