Nhiều thuê bao sẽ không được giữ số khi chuyển mạng

Theo lộ trình mà Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra, thì kể từ ngày 01/01/2017, dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số sẽ được thử nghiệm và hoàn thành trước ngày 30/6/2017. Tuy nhiên thì không phải tất cả các thuê bao khi chuyển mạng đều được giữ nguyên số.

Theo VTC14