Nhiều thiếu sót và sai phạm

    Gốc

    ND - Ngày 30-10, Kiểm toán Nhà nước họp báo công bố kết quả kiểm toán Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112) giai đoạn 2001-2005, đồng thời giải thích về hàng chục tỷ đồng phải thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước do những sai phạm trong quá trình thực hiện đề án.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108433&sub=76&top=41