Nhiều thí sinh không được dự thi vì… giấy báo sai ngày

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Ngô Kim Khôi - Phó Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng 2008 khẳng định: Nếu đúng có hiện tượng trên, sẽ có đề xuất giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=76651