Nhiều teen Nhật mắc bệnh trầm cảm

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) – Theo một cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu trường đại học Hokkaido thực hiện, khoảng 10,7% thanh niên Nhật trong độ tuổi từ 12 – 13 mắc bệnh trầm cảm.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/28569/default.aspx