Nhiều SV ĐH Cần Thơ mắc lừa đầu tư tiền qua mạng

    Gốc

    Tại Trường Đại học Cần Thơ đã xuất hiện một đường dây lừa đảo qua mạng, thu hút khá nhiều sinh viên. Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo còn phát thư mời, tổ chức hội nghị khách hàng núp dưới dạng giới thiệu về khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin thế hệ mới để hoạt động lừa đảo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/11/78977.cand