Nhiều sản phẩm, dịch vụ số Make in Việt Nam lọt top Công nghiệp 4.0

Đây là chương trình được tổ chức lần đầu nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam và Viện Sáng tạo & Chuyển đổi số vừa tổ chức thành công chương trình Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam là chương trình được tổ chức lần đầu nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số các địa phương, từ đó phát triển kinh tế số.

Theo ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, chuyển đổi số trong các tổ chức có thể hiểu là sự tác động để con người thay đổi tư duy, cách làm việc, cách quản trị và vận hành, tìm cách ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm tới 97% số doanh nghiệp Việt Nam. Ở những doanh nghiệp này, trình độ công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp. Các máy móc được sử dụng ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đa số là hàng nhập khẩu, thậm chí rất cũ bởi đã qua sử dụng từ lâu. Đổi mới do đó là vấn đề sống còn với các doanh nghiệp.

Chia sẻ về thực trạng hiện nay, ông Phan Xuân Dũng cho rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam thời gian gần đây đang theo đuổi xu hướng chuyển đổi số và đã đạt những kết quả nhất định.

Điều này đã được phản ánh rõ nét trong một số lĩnh vực như viễn thông, năng lượng, ngân hàng... Nhiều địa phương, các tỉnh thành phố cũng đã chủ động và quyết liệt hơn trong công tác chuyển đổi số nhằm cải cách thủ tục hành chính.

Trong các sản phẩm lọt Top Công nghiệp 4.0 có cả những thiết bị, giải pháp smarthome Make in Việt Nam từng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Ảnh: Trọng Đạt

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kết nối cung cầu các giải pháp công nghệ, chương trình Top Công nghiệp 4.0 đã lựa chọn 35 doanh nghiệp và 48 sản phẩm, giải pháp số để xếp vào 3 hạng mục.

Các hạng mục này bao gồm Top doanh nghiệp công nghiệp 4.0, Top tổ chức/doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0.

Tại Top Công nghiệp 4.0, 6 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Huế, Ninh Bình cũng đã được ghi nhận là những địa phương thành công trong việc tổ chức triển khai cuộc cách mạng số.

Trọng Đạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhieu-san-pham-dich-vu-so-make-in-viet-nam-lot-top-cong-nghiep-4-0-2040275.html