Nhiều sân bay Ấn Độ báo động không tặc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Các sân bay ở phía đông bắc Ấn Độ từ hôm qua đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có nhiều tin tình báo rằng nhóm ly khai chính của khu vực này đang âm mưu cướp nhiều máy bay.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.2439049154