Nhiều quan sát viên sẽ theo dõi cuộc bầu cử ở Cam-pu-chia

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sẽ có khoảng 300 quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử QH ở Cam-pu-chia diễn ra ngày 27-7 tới. Quan sát viên sẽ hoạt động tại tất cả 24 tỉnh thành trên cả nước Cam-pu-chia.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125361&sub=82&top=45