Nhiều nước hủy bỏ chính sách trợ cấp nông nghiệp

    Gốc

    Hanoinet - Trước tình trạng giá lúa mỳ trên thế giới tăng vọt, nhiều chương trình trợ cấp lương thực "hào phóng" ở các nước Trung Đông và Bắc Phi đang phải xem xét lại vì chi phí cho chúng quá cao.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=53058