Nhiều nước châu Á sẵn sàng 'sống chung với COVID-19'

    VNEWS
    199 liên quanGốc

    Dù đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức khó lường, nhiều nước châu Á đã sẵn sàng thực hiện các phương án vừa đảm bảo chống dịch vừa từng bước đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-nuoc-chau-a-san-sang-song-chung-voi-covid-19-14730.htm