Nhiều nhà máy nước tiếp tục phải ngừng hoạt động vì bị cắt điện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Như báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh về tình trạng cắt điện luân phiên trong tháng 3 khiến nhiều nhà máy nước đã phải ngừng hoạt động dẫn đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng khan hiếm nước sạch.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=57143