Nhiều nhà cho mượn, cho thuê khi đi xuất cảnh, được lấy lại

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hơn 40 câu hỏi, trong đó có nhiều câu do bạn đọc từ Mỹ, Pháp, Australia, Canada… tham gia giao lưu trực tuyến về “Cấp “giấy hồng” cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/vietkieumuanha/2008/08/22/085513/9763