Nhiều NH có mức độ rủi ro tín dụng quá cao

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những báo cáo kiểm toán và số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong quý 1/2008 rất nhiều ngân hàng có mức độ rủi ro tín dụng quá cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=53544