Nhiều người nước ngoài xin chữ may mắn đầu năm

Hàng trăm người trẻ nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội có cơ hội trải nghiệm tục xin chữ lấy may đầu năm ở Việt Nam.