Nhiều ngành nghề sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp tuyển dụng ngay

Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên trường nghề tại Hà Nội có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 – 80%. Nhiều ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; công nghệ ô tô; tự động hóa…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tin về kết quả công tác giáo dục nghề nghiệp Thủ đô năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

TRÊN 70% SINH VIÊN TRƯỜNG NGHỀ TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

Năm 2022, giáo dục nghề nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho khoảng 224.500 lượt người; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 51,2%.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho hơn 245.000 lượt người (trình độ cao đẳng 33.682 người; trung cấp 27.828 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 183.806 người), đạt 109,27% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2021.

Có 193.784 học sinh, sinh viên, học viên, tốt nghiệp (14.284 người trình độ cao đẳng, 22.402 người trình độ trung cấp, 157.098 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng), góp phần cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội dự kiến, cả năm 2022 tuyển sinh 251.500 lượt người (trình độ cao đẳng 33.700; trung cấp 27.900 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 189.900 người), đạt 112% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2021.

Có 197.400 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp; trong đó có 14.600 người trình độ cao đẳng, 22.900 người trình độ trung cấp, 159.900 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 – 80%. Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ sơn ô tô; công nghệ ô tô; tự động hóa…

Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 1,13% so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra năm 2022, tăng 2,3% so với năm 2021.

GẮN KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI DOANH NGHIỆP

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được giáo dục nghề nghiệp Thủ đô quan tâm để việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn. Trọng tâm trong tháng 12 này là tổ chức một hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022, với chuỗi hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022 có quy mô lớn, bao gồm các chuỗi hoạt động như: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh cấp trung học cơ sở, trung họa phổ thông trên địa bàn thành phố; ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tổ chức phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố…

Trong định hướng gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp cũng được quan tâm triển khai. Đặc biệt là việc huy động đông đảo sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, liên kết và đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 11 tháng năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã hợp tác với hơn 750 lượt doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất cho doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp, nhằm tăng cường kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đặt hàng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Đơn vị này cũng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2022. Đến nay, đã có 21.000 người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao kỹ năng tay nghề và tăng năng suất lao động.

Nhật Dương -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/nhieu-nganh-nghe-sinh-vien-tot-nghiep-duoc-doanh-nghiep-tuyen-dung-ngay.htm