Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN được giảm thuế

    3 đăng lạiGốc

    Theo một quyết định ban hành ngày 15/7 của Bộ Tài chính, có 8 mã hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào được giảm 50% mức thuế suất, trong đó chủ yếu là hàng thực phẩm, nông sản và động cơ.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258791/Default.aspx