Nhiều lỗi khiến thí sinh bối rối trong xét tuyển Đại học

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    966 liên quanGốc

    Xét tuyển Đại học năm học 2022 đang đi đến giai đoạn nước rút, và đây là năm đầu tiên các trường Đại học trong cả nước phải sử dụng hệ thống lọc ảo chung dù bảo đảm mục tiêu công bằng nhưng cũng có những lỗi phát sinh khiến thí sinh bối rối trong quá trình xét tuyển.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nhieu-loi-khien-thi-sinh-boi-roi-trong-xet-tuyen-dai-hoc-v210663.html