Nhiều làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nước ta hiện có 1.450 làng nghề, chủ yếu tập trung ở đồng bằng sông Hồng. Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8%, sự phát triển của các làng nghề đã góp phần đáng kể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương, làm thay đổi đời sống và bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến môi trường tại khu vực làng nghề ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133958&sub=72&top=41