Nhiều khóa học kỹ năng, trại hè uy tín cho trẻ

Nhằm tạo môi trường cho trẻ vui chơi, phát triển, đồng thời thuận tiện cho việc đưa rước của phụ huynh, nhiều nhà văn hóa thiếu nhi trên địa bàn TP HCM đã tổ chức các khóa học kỹ năng, trại hè với nhiều hoạt động: kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao…

Nhiều nhà văn hóa thiếu nhi trên địa bàn TP HCM đã tổ chức các khóa học kỹ năng, trại hè với nhiều hoạt động: kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao

Hoàng Yến - Yến Minh -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhieu-khoa-hoc-ky-nang-trai-he-uy-tin-cho-tre-196240526214716892.htm