Nhiều khó khăn đang chờ Chính phủ mới ở Thái-lan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Giới phân tích cho rằng, liên minh sáu đảng do PPP làm nòng cốt còn phải mất thời gian trong việc dàn xếp và phân chia các vị trí trong Chính phủ liên hiệp sắp tới. Không ngẫu nhiên khi tất cả các đảng tham gia liên minh với PPP từ chối đề cử người của mình tham gia các chức vụ tại Hạ viện.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115000&sub=83&top=45