Nhiêu khê thủ tục xây dựng

    Gốc

    Tại phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ HĐND TPHCM, Các đại biểu HĐND TP đã nêu nhiều ý kiến về những quy định bất hợp lý và cách hành xử khó hiểu của cán bộ làm cho thủ tục xây dựng vốn nhiêu khê, phức tạp càng nhiêu khê phức tạp hơn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/10/123403