Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chiến dịch tình nguyện hè 2024 của Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL

Trong 3 ngày từ 14-16/6, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức chiến dịch tình nguyện hè 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chien-dich-tinh-nguyen-he-2024-cua-doan-thanh-nien-bo-vhttdl-20240617103449604.htm