Nhiều hoạt động tôn vinh doanh nhân

    1 đăng lạiGốc

    Thành phố Hồ Chí Minh đã trao danh hiệu “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu" lần 3 năm 2007 cho 89 doanh nhân và trao danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có thương hiệu và uy tín lớn trên thị trường.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217997/Default.aspx