Nhiều hoạt động sáng tạo trong phong trào thi đua

Nhằm đánh giá những tồn tại và đề ra chương trình công tác mới, Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.