Nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế hành tinh trái đất

    Báo VTC News
    Gốc

    Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động khoa học và quảng bá, đồng thời tập trung giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại về tài nguyên-môi trường, nhằm hưởng ứng Năm Quốc tế hành tinh trái đất 2008.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243590/Default.aspx