Nhiều hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146594&sub=134&top=43