Nhiều hoạt động hướng tới 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, chủ đề truyền thông về bảo hiểm y tế trong năm 2024 là 'Sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở'.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) thực hiện ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho một bệnh nhi. (Ảnh: nhandan.vn)

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) thực hiện ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho một bệnh nhi. (Ảnh: nhandan.vn)

Bộ Y tế đã có công văn số 745/KH-BYT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm "Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam" 1/7/2009-1/7/2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch)

Văn bản nêu rõ, thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hằng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam", với mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân về quyền và trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam" 1/7/2009- 1/7/2024 với những nội dung chủ yếu sau.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm duy trình tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế, thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Kế hoạch cũng đề cập tới việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan ở trung ương và địa phương, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả để duy trì tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở để tăng khả năng tiếp cận của người tham gia bảo hiểm y tế với các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đẩy nhanh quá trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Chủ đề truyền thông về bảo hiểm y tế trong năm 2024 là: "Sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở".

Ngoài các hoạt động thường xuyên trong công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, công tác truyền thông, tuyên truyền nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam tập trung vào các hoạt động chính.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức lễ mít-tinh tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu. Khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan liên quan như Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội; lãnh đạo và các đơn vị thuộc các hội; các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác tại Hà Nội.

Về công tác tuyên truyền trực quan, sẽ thực hiện treo băng-rôn, phướn tuyên truyền về bảo hiểm y tế trên các tuyến phố chính (thành phố, thị xã, thị trấn, khu đông dân cư) và các cơ sở khám, chữa bệnh với một số thông điệp chủ yếu về bảo hiểm y tế từ ngày 24/6 đến 8/7/2024.

Tại địa phương, căn cứ vào nội dung các hoạt động tại Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Đây là dịp để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Năm 2023 vừa qua cũng là thời điểm ghi nhận sự phát triển bền vững về diện bao phủ bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tới hết năm 2023, cả nước có hơn 93,3 triệu người tham gia đạt tỷ lệ 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Quỹ Bảo hiểm y tế cũng chi 124,3 nghìn tỷ đồng với hơn 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-hoat-dong-huong-toi-15-nam-ngay-bao-hiem-y-te-viet-nam-post814764.html