Nhiều hoạt động hấp dẫn kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây

    Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa trước, trong và sau sự kiện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh kích cầu du lịch văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-hoat-dong-hap-dan-ky-niem-200-nam-thanh-co-son-tay-58571.htm