Nhiều giải pháp dự phòng cung ứng điện cho sản xuất

Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Điện lực Đồng Nai và các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn đều chịu nhiều áp lực, cả cung ứng và điều chỉnh phụ tải.

Thực hiện: Xuân Lượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/nhieu-giai-phap-du-phong-cung-ung-dien-cho-san-xuat-eed53ec/