Nhiều đường liên huyện xuống cấp nghiêm trọng

Năm 2008, 100% số ấp ở tỉnh Bạc Liêu đều có đường thông xe 2 bánh. Chương trình xây dựng lộ nông thôn "ấp liền ấp" được các địa phương triển khai rất tốt, tạo điều kiện đi lại dễ dàng trong hai mùa mưa - nắng.