Nhiều dự án BT, BOT vào 'tầm ngắm' của kiểm toán

Ngày 4/12, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã ban quyết định số 1785/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2018. Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Xây dựng).

Theo đó, KTNN sẽ kiểm toán hàng loạt dự án giao thông. Đáng chú ý là các dự án trọng điểm: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư...

Bên cạnh đó, KTNN cũng sẽ kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công.

Trong đó, Kế hoạch kiểm toán ưu tiên lựa chọn kiểm toán hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2015-2017 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y Tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kiểm toán việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

KTNN cũng sẽ tập trung kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, khu vực công theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.Tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của Quốc hội.

Tập trung kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn: Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1; Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2.

Tập trung kiểm toán nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ và các địa phương tại các khu kinh tế như: Đình Vũ - Cát Hải, Chu Lai, Phú Quốc, Nhơn Hội, Vân Đồn, Định An, Chân Mây - Lăng Cô, Vũng Áng, Đông Nam Nghệ An, Dung Quất, Nam Phú Yên, Nghi Sơn, Năm Căn và Vân Phong.

Đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động: Để từng bước phát triển loại hình kiểm toán hoạt động theo Chiến lược phát triển KTNN đến 2020, KTNN dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.

M.Loan