Nhiều đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cấp phép trở lại cho một số đơn vị tổ chức các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-don-vi-duoc-to-chuc-thi-chung-chi-ngoai-ngu-67950.htm