Nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với sở, ngành kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật lao động, tập trung vào các vấn đề như: xây dựng, đăng ký bảng lương; quản lý sử dụng lao động người nước ngoài đúng pháp luật; tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/223334.asp