Nhiều doanh nghiệp Nghệ An nợ tiền sử dụng đất

TIN LIÊN QUAN Nợ thuế trăm tỷ, doanh nghiệp bị thông báo hóa đơn vô giá trị Doanh nghiệp Quỳ Hợp nợ thuế hơn 15 tỷ đồng Nhiều dự án của các đại gia ở TP Vinh nợ tiền đất Doanh nghiệp nợ tiền thu mua ớt cay, người dân gặp khó

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về công tác thu ngân sách đối với các dự án BĐS đô thị, khai thác khoáng sản, truy thu nợ đọng thuế và xử lý bán tài sản nhà nước.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng và đại diện các sở ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 142 dự án kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh, trong đó, tại thành phố Vinh có 109 dự án, tại các thị xã có 11 dự án. Đến nay, đã chấm dứt hoạt động, hủy bỏ quy hoạch và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 13 dự án, cho gia hạn thực hiện đối với 19 dự án.

Đến nay có 70 dự án đã hoàn thành việc giao đất đối với toàn bộ diện tích phải nộp tiền sử dụng đất với tổng diện tích 179,66 ha đất; có 24 dự án đã được giao đất, cấp GCN một phần diện tích dự án, chiếm 72,64% tổng diện tích theo quy hoạch của dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền để công tác thu ngân sách BĐS đạt kết quả tốt cần chỉ rõ vướng mắc và chỉ rõ cơ quan chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều dự án nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhiều chủ đầu tư có hiện tượng khất lần, không làm thủ tục giao đất theo Quyết định 80 để chây ỳ nộp tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp đang nợ tiền sử dụng đất khiến người mua bất động sản ở các dự án này có thể bị “treo” quyền lợi.

Về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đến nay, đối với 48 DN được phê duyệt tiền cấp quyền có giấy phép cấp trước Nghị định 203 còn nợ năm 2015 là 31,273 tỷ đồng, năm 2016 là 5,386 tỷ đồng. Đối với 77 giấy phép của các doanh nghiệp cấp sau Nghị định 203 có hiệu lực, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ đọng là gần 32 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Việc đôn đốc thu tiền dự án BĐS là rất cần thiết nhằm bảo đảm công bằng trước pháp luật cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách để chi cho công tác đầu tư phát triển. Do đó, phải tăng cường giải pháp thu, có biện pháp mạnh đối với doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở TNMT, Cục thuế bổ sung, cập nhật dự án, phân thành nhóm giải pháp để xử lý. Riêng các DA đủ điều kiện thu tiền sử dụng đất, giao Cục thuế sử dụng các biện pháp truy thu, trong vòng 2 tháng phải thu hết. Các sở ngành liên quan phải có báo cáo tiến độ thực hiện 2 tuần/lần về tình hình thu nộp ngân sách các doanh nghiệp hoạt động BĐS.

Tòa nhà Handico 30 trên Đại lộ Lênin

Về công tác thu ngân sách đối với khai thác khoáng sản, đề nghị Cục thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp truy thu.

Tại cuộc họp chiều nay, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về phương án xử lý, bán tài sản nhà nước đối với Nhà khách Nghệ An II, Trường VTC.

Theo Cục thuế Nghệ An, hiện có 3 dự án cục thuế đã thông báo nhiều lần nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất: Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC tại phương Quán Bàu có diện tích là 0,19 ha, nợ 33,08 tỷ đồng; Công ty CP Sài Gòn – Trung Đô tại thị trấn Cầu Giát có diện tích là 0,13 ha, nợ 4,39 tỷ đồng và Công ty CP ĐT xây dựng miền Trung tại các xã Quỳnh Nghĩa có diện tích là 0,75 ha, nợ 6,17 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đang được đề nghị thu hồi dự án, không được giao dự án mới.

Thu Huyền