Nhiều DN xây nhà lưu trú cho công nhân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhiều doanh nghiệp coi việc xây dựng nhà lưu trú là cách để giữ chân công nhân. Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chăm lo nhà ở cho công nhân

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/207384.asp