Nhiều DN thép phải ngừng hoạt động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo VSA, tính đến thời điểm này, lượng thép và phôi thép tồn kho của các doanh nghiệp trong cả nước còn trên 900.000 tấn, tương đương gần 1 tỷ USD vốn bị tồn đọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=99951