Nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

TP - Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản quy định về tự chủ trong tuyển sinh và sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.

Về việc thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH, Quy chế bổ sung các điều khoản để quy định các nội dung công việc mà cơ sở giáo dục ĐH phải làm, các nguyên tắc phải tuân thủ khi thực hiện tự chủ trong tuyển sinh; đồng thời cũng quy định những yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án tự chủ tuyển sinh do các trường xây dựng.

Theo đó, theo Luật Giáo dục đại học quy định: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh” và “Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và ban hành quy chế tuyển sinh”.

Nghị quyết 29 cũng nói rõ việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các nhà trường. Như vậy, việc đưa các quy định về tự chủ tuyển sinh vào Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy là phù hợp với quy định hiện hành.

Theo ông Ga, hiện nay có 64 trường ĐH, CĐ gửi đề án tự chủ tuyển sinh về Bộ. Sau khi ban hành thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh Bộ sẽ công bố các đề án phù hợp với quy chế để các trường triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, hôm nay, sau khi rà soát lại từng điều khoản cho phù hợp, Quy chế tuyển sinh bổ sung sẽ được chính thức ban hành và thông báo rộng rãi tới thí sinh và toàn xã hội.